Trang chủ » Tin Nổi Bật

Công ty Tây Hồ - Dự án Quế Võ trên các Báo truyền thông

Công ty đã và đang phát triển sản xuất kinh doanh đúng hướng, với ý chí vươn lên mạnh mẽ, không ngừng đổi mới và nâng cao trình độ của bộ máy quản lý, chú trọng đầu tư trang thiết bị thi công hiện đại, duy trì và phát triển nguồn nhân lực, đa dạng hóa ngành nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, coi trọng lợi ích của khách hàng và đối tác.

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, Công ty luôn kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước. Công ty đã và đang phát triển sản xuất kinh doanh đúng hướng, với ý chí vươn lên mạnh mẽ, không ngừng đổi mới và nâng cao trình độ của bộ máy quản lý, chú trọng đầu tư trang thiết bị thi công hiện đại, duy trì và phát triển nguồn nhân lực, đa dạng hóa ngành nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, coi trọng lợi ích của khách hàng và đối tác.òng 

Vui lòng Nhấn vào dòng bên dưới để xem chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ - DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI QUẾ VÕ BẮC NINH

Nguồn Báo Công Lý - Congly.vn

Thực hiện: Biên tập: Hà Lan - Đạo Diễn: Phú Tới - Dựng phim: Phú Tới

Công ty

Tin cũ hơn