Trang chủ » Thông tin Nội bộ

Kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống Công ty

Logo_TH_200x224_1574317198.png

“Ngày truyền thống 01/11/1995” có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với toàn thể CBCNV , lãnh đạo công ty.

[Thông báo] Đăng ký mua và cháo giá mua xe ô tô (Lần 2)

Logo_TH_200x224_1559015067.png

Thông báo số 221/TB-TCHC ngày 28 tháng 5 năm 2019 về việc đăng ký mua và cháo giá mua xe ô tô Toyota LandCruiser - BKS: 30E-980.33

[Thông báo] Đăng ký mua và cháo giá mua xe ô tô

Logo_TH_200x224_1558430327.png

Thông báo số 212/TB-TCHC ngày 20 tháng 5 năm 2019 về việc đăng ký mua và cháo giá mua xe ô tô Toyota LandCruiser - BKS: 30E-980.33

[THÔNG BÁO] Mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017

Logo_TH_200x224.png

[THÔNG BÁO] Mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017 của Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ

[Thông báo] Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2015

Logo_TH_200x224_1493277630.png

Thông báo số 11-01/TB-CT ngày 28/02/2017 v/v Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2015 của Công ty CP ĐTPT nhà và XD Tây Hồ.

[THÔNG BÁO] Hoãn tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017

Logo_TH_200x224_1493277644.png

[THÔNG BÁO] Hoãn tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017 của Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ

Lễ gặp mặt đầu năm Bính Thân 2016

Logo_Tay_Ho_2016_250x250_1449818683_1459401543.png

Trong không khí ấm cúm của những ngày đầu Xuân Bính Thân, Sáng ngày 15/2/2016, Công ty tổ chức gặp mặt đầu xuân năm mới 2016.Thay mặt Công ty Tổng Giám đốc gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Tổ chức tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN năm 2016

Logo_Tay_Ho_2016_250x250_1449818683_1459399027.png

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc tổ chức "Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN" lần thứ 18 năm 2016 với chủ đề "Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn vệ sinh lao động"


<< 1234