Trang chủ » Thông tin Nội bộ

Công bố và trao Quyết định Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật

Logo_TH_UpWeb_1635230825.png

Sáng ngày 25/10/2021, HĐQT Công ty Tây Hồ đã tổ chức cuộc họp để công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật đối với ông Phan Quốc Thắng.

[THÔNG BÁO] Miễn nhiệm Tổng giám đốc - Đại diện pháp luật đối với ông Hồ Đình Thịnh

Logo_TH_UpWeb_1634877827.png

Thông báo số 22/TB-HĐQT ngày 22-10-2021 về việc: Miễn nhiệm Tổng giám đốc - Người đại diện theo PL Công ty và chấm dứt vai trò Chủ tài khoản Công ty đối với ông Hồ Đình Thịnh. Và một số nội dung khác

[Thông báo] Thực hiện chỉ đạo về cách ly để phòng chống dịch Covid-19

Logo_TH_UpWeb_1622039593.png

Thông báo sô 95/TB-BQLDA ngày 07/5/2021 v.vThực hiện chỉ đạo về cách ly để phòng chống dịch Covid-19

[Thông báo] Thực hiện phòng chống dịch Covid-19

Logo_TH_200x224_1584410821.png

[Thông báo] Thực hiện phòng chống dịch Covid-19 số 59 ngày 16/3/2020

[Thông báo] Hướng dẫn khai báo y tế

Logo_TH_200x224_1584333421.png

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Công ty Thông báo tới toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty về việc hướng dẫn khai báo y tế của Bộ Y tế.

Kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống Công ty

Logo_TH_200x224_1574317198.png

“Ngày truyền thống 01/11/1995” có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với toàn thể CBCNV , lãnh đạo công ty.

[Thông báo] Đăng ký mua và cháo giá mua xe ô tô (Lần 2)

Logo_TH_200x224_1559015067.png

Thông báo số 221/TB-TCHC ngày 28 tháng 5 năm 2019 về việc đăng ký mua và cháo giá mua xe ô tô Toyota LandCruiser - BKS: 30E-980.33

[Thông báo] Đăng ký mua và cháo giá mua xe ô tô

Logo_TH_200x224_1558430327.png

Thông báo số 212/TB-TCHC ngày 20 tháng 5 năm 2019 về việc đăng ký mua và cháo giá mua xe ô tô Toyota LandCruiser - BKS: 30E-980.33


<< 12345