Trang chủ » Các công trình đang thi công

Công tác hoàn thiện thi công xây dựng tổ hợp nhà máy SEVT Metal/3D Glass

+ Địa điểm                    : Khu công nghiệp Sam sung Thái Nguyên

+ Nhà thầu chính          : Công ty Cheil Inductries INC Việt Nam


Tin cũ hơn