Trang chủ » Thông tin Nội bộ

Tổ chức tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN năm 2016

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc tổ chức "Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN" lần thứ 18 năm 2016 với chủ đề "Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn vệ sinh lao động"

 

 

Phòng KTTC

Tin cũ hơn