Trang chủ » Thông tin Nội bộ

[THÔNG BÁO] Mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017

[THÔNG BÁO] Mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017 của Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ

Quý cổ đông có thể bấm link trực tiếp tại đây để chuyển tới Phần trang Web về Nội dung của Đại Hội: ===>  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 <=== 

Công ty

Tin cũ hơn