Trang chủ » Đầu tư dự án & Kinh doanh nhà

[Thông báo] Số 50/TB-KD ngày 23/01/2019 vv Cho thuê Bất động sản

Thông báo số 50/TB-KD về việc Cho thuê Bất động sản tại địa chỉ: Khu kho Công ty tại số 2 Ngõ 9, Đường Đặng Thai Mai, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

THÔNG BÁO

Số 50/TB-KD ngày 23/01/2019

Về việc cho thuê Bất động sản tại địa chỉ: Khu kho Công ty tại số 2 Ngõ 9, Đường Đặng Thai Mai, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Công ty

Tin cũ hơn