Trang chủ » Thông tin Nội bộ

Kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống Công ty

“Ngày truyền thống 01/11/1995” có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với toàn thể CBCNV , lãnh đạo công ty.

Những hình ảnh tại Hội trường công ty trong ngày truyền thống.

Công ty

Tin cũ hơn