Thi công xây dựng nhà ký túc xá C5 - Trường đại học Nông Nghiệp

Ngày đăng: 21/08/2015

+ Địa điểm                    : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Thành phố Hà Nội

+ Chủ đầu tư                : Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội