Thi công hạ tầng kỹ thuật từ Ngã ba Lấu Khê đến Ngã ba Kèo

Ngày đăng: 21/08/2015

+ Địa điểm                    : Xã Lê Ninh & Xã An Lạc - Tỉnh Hải Dương

+ Nhà thầu chính          : Công ty cổ phần Đầu tư Chân Thành