[THÔNG BÁO] Nội dung và Thủ tục liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Cổ Đông

Ngày đăng: 30/07/2018
Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ thông báo tới các Cổ đông một số nội dung và thủ tục liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông.