[THÔNG BÁO CÔNG KHAI] v.v ĐTXD và KD ở phần đất 10ha thuộc Dự án Quế Võ

Ngày đăng: 10/10/2018
Thông báo v.v Đầu tư xây dựng và kinh doanh ở phần đất 10ha thuộc dự án Khu ĐTM Quế Võ - Bắc Ninh

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

SỐ 476/TB-CT NGÀY 10/10/2018