[Thông báo] Đăng ký mua và cháo giá mua xe ô tô

Ngày đăng: 20/05/2019
Thông báo số 212/TB-TCHC ngày 20 tháng 5 năm 2019 về việc đăng ký mua và cháo giá mua xe ô tô Toyota LandCruiser - BKS: 30E-980.33