[Thông báo] Đăng ký mua và cháo giá mua xe ô tô (Lần 2)

Ngày đăng: 28/05/2019
Thông báo số 221/TB-TCHC ngày 28 tháng 5 năm 2019 về việc đăng ký mua và cháo giá mua xe ô tô Toyota LandCruiser - BKS: 30E-980.33